Oppdragsvilkår

Våre oppdragsvilkår gjelder for alle advokatoppgaver Lin Advokater AS utfører for kunden så frem ikke annet er avtalt.