Lin Advokater tilbyr in-house juridisk bistand til virksomheter

In-house juridisk advokatbistand kan være et godt alternativ til å kjøpe tradisjonell ekstern advokatbistand eller å ansette en (ekstra) internjurist i virksomheten. Ved å engasjere in-house juridisk advokatbistand sikres virksomheten en fast ressurs som kjenner virksomheten og ledelsens strategier og prioriteringer, uten de forpliktelser som følger med en ansettelse.

In-house juridisk advokatbistand kan være aktuelt i avgrensede perioder med økt behov for løpende forretningsjuridisk eller arbeidsrettslig rådgivning. Dette kan ha bakgrunn i f.eks. stor ordretilgang eller vekst, oppkjøp, omorganiseringer og endringsprosesser, eller innføring av compliance-program (anti-korrupsjon, personvern, varsling, mv.). Nødvendig omstilling som følge av Covid-19 pandemien kan også generere midlertidig økt behov for intern juridisk bistand.

In-house juridisk advokatbistand kan også være et aktuelt alternativ hvis virksomheten er i ferd med å ansette en internjurist, men har et akutt behov for hjelp inntil vedkommende tiltrer, eller ved permisjoner eller sykemeldinger hvor virksomheten i en periode mangler ressurser.

Lin Advokater tilbyr in-house juridisk bistand enten ved fysisk tilstedeværelse hos kunden eller ved å være tilgjengelig fra egne kontorer. Det kan avtales at en av våre advokater er fysisk plassert hos kunden i en kortere eller lengere periode – fra et par timer per uke eller måned, til et par dager per uke, avhengig av den konkrete virksomhets behov. Advokaten kan tilby juridisk sparring, revidering og utarbeidelse av maler, rutiner og dokumentasjon, forhandling av kontrakter, optimering av prosesser, bistand ved forhandlinger og konfliktløsning mv.

Lin Advokater tilbyr erfarne ressurser med bred forretningsjuridisk og arbeidsrettslig kompetanse, og mange års erfaring både som ekstern advokat og fra rollen som internjurist. Vi er forretningsmessig orienterte og pragmatiske i vår tilnærming. Vi har lang erfaring i å forstå den enkelte virksomhets behov og vi er gode til å samarbeide for å skape de beste løsninger.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om in-house advokatbistand.