Behov for å reforhandle kontrakter?

Korona-pandemien rammer næringslivet hardt og det kan være behov for aktørene i næringslivet å reforhandle kontrakter som ble inngått før tiltakene ble gjennomført i mars 2020. Kontraktens reforhandlingsklausuler (hardship klausler) eller avtaleloven §36 om urimelige avtaler kan være aktuelle rettslige grunnlag for å reforhandle kontrakten. Dersom kontrakten er inngått etter forutgående anbudskonkurranse vil muligheten for å forhandle endringer i kontrakten reguleres av bestemmelser i anskaffelsesregelverket. Statsstøtteregelverket kan også utgjøre en skranke for offentlige oppdragsgivere i forhold til å reforhandle avtaler med private.

Advokat Hanne S. Torkelsen har skrevet et innlegg om dette i Avfallsbransjen.no som kan leses her: