Anbudssamarbeid – hva er tillatt?

Konkurranseloven §10 forbyr konkurransebegrensende samarbeid mellom foretak. I mange anbudskonkurranser ønsker oppdragsgiver best mulig konkurranse, og oppfordrer tilbydere til å samarbeide der det ikke er mulig å levere inn tilbud separat. Men noen ganger er samarbeid mellom potensielle konkurrenter konkurransebegrensende. I anskaffelsesforskriften er det derfor tatt inn en bestemmelse som sier at en leverandør kan avvises, dersom oppdragsgiver har klare holdepunkter for at det er inngått en konkurransebegrensende avtale i forbindelse med anbud, med det formål å begrense konkurransen. Advokat Hanne S. Torkelsen i Lin Advokater har skrevet en artikkel om som er publisert på Avfallsbransjen.no om når dette er tillatt, og hva som ikke er lov. Hele artikkelen kan leses her