Tuva Aas-Bakke

Kontaktinformasjon

Phone Icon 45470367

Phone Icon tuva@linadvokater.no

Tuva Aas-Bakke

Advokat Tuva Aas-Bakke har lang og bred erfaring som forretningsadvokat. Hun arbeider i hovedsak med kontraktsrett, selskapsrett og offentlige anskaffelser.

Hun har mange års erfaring fra flere av Norges største og mest anerkjente forretningsadvokatfirmaer. Hun har også erfaring som juridisk direktør i børsnotert selskap.

Tuva Aas-Bakke gir råd i alle faser fra etablering til avvikling av alle typer selskaper. Hun bistår med kjøp og salg, finansiering, fisjon/fusjon og aksjonæravtaler. Hun har også erfaring med styrearbeid.

Store deler av forretningslivet reguleres av kontrakter. Tuva Aas-Bakke har solid kommersiell erfaring og forståelse, noe som er viktig for å sette det juridiske kontraktsarbeidet inn i en praktisk sammenheng. Hun bistår med forhandling og utforming av kontrakter med fokus på å sikre verdier og forebygge kostbare tvister. Hun arbeider både med spesialtilpassede kontrakter og standardkontrakter.

Tuva Aas-Bakke har erfaring med compliance-arbeid, for eksempel knyttet til de særregler som gjelder for børsnotert virksomhet, anti-korrupsjon, eksportkontroll og personvern.

Hun har omfattende erfaring med selskaper i en vanskelig økonomisk situasjon. Disse opplever gjerne krevende utfordringer i krysningspunktet mellom løpende forretningsdrift og konkurs, og en restruktureringsløsning er ofte nødvendig.

Tuva Aas-Bakke har gjennom hele sin karriere hatt jevnlige oppdrag på området offentlige anskaffelser og skrev spesialfagsavhandling på feltet ved Universitet i Oslo.

Tuva Aas-Bakkes varemerke er å gi tydelige og praktiske råd av høy juridisk kvalitet.

Arbeidserfaring

  • Advokat/partner i Lin Advokater AS, 2020-
  • Advokat/partner i Simonsen Vogt Wiig AS, 2012-2020 (permisjon fra 2013)
  • General Counsel i Reservoir Exploration Technology ASA (RXT), innleid, 2010-2013
  • Advokat/partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA (nå Sands), 2007-2012
  • Advokat i Advokatfirmaet Hjort DA, 2003-2006
  • Dommerfullmektig i Drammen byrett, 1998-1999
  • Advokatfullmektig/advokat i Advokatfirmaet BA-HR DA, 1996-2003
  • Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitet i Oslo, 1994-1995

Utdanning

  • Cand.jur. Universitetet i Oslo, 1995
  • Bedriftsøkonomi Handelshøyskolen BI, 1999