Hanne S Torkelsen

Kontaktinformasjon

Phone Icon 97 04 16 24

Phone Icon hanne@linadvokater.no

Hanne S Torkelsen

Advokat Hanne S. Torkelsen arbeider i hovedsak med EØS/EU rett, konkurranserett, offentlige anskaffelser, offentlig støtte og arbeidsrett. Hun har lang erfaring på disse områdene og har bl.a. bistått oppdragsgivere i ulike saker for EFTAs overvåkingsorgan, ESA.

Hennes kjernekompetanse er konkurranseflaten der det offentlige møter et marked, og hun arbeider mye med avfallsbransjen, miljø og fornybar energi. Hun bistår med etablering av selskaper, sammenslåinger og virksomhetsoverdragelse. Hun har god kunnskap om offentlige eierskapsformer som Lov om interkommunale selskaper (IKS), Kommunale foretak mv. i forbindelse med offentlig infrastrukturtjenester (transport, havner, avfall og energi), i tillegg til aksjeloven.

Hun har også lang erfaring med å bistå arbeidsgivere og arbeidstakere ved oppsigelser eller virksomhetsoverdragelser/ omorganiseringer.

Hun har god prosedyreerfaring fra sine fagområder, og benyttes jevnlig som foredragsholder om disse tema.

Arbeidserfaring

  • Advokat/partner i Lin Advokater fra 2020
  • Advokat/partner i egen praksis, LYNX Advokatfirma og SGB Storløkken fra 2011-2020
  • Advokat i Kommunesektorens Interesse og arbeidsgiver organisasjon (KS Advokatene og KS Bedrift) fra 2005-20011
  • Advokat i Arntzen de Besche AS/Arntzen, Underland & CO) i perioden 1999-2005
  • Dommerfullmektig i Kragerø Sorenskriverembete, 1998-1999
  • Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wiig & Co fra 1997 til 1998

Publikasjoner og Verv

  • Byggejus: Bygge- og anleggskontrakt eller leiekontrakt – hva er unntatt fra anbudskrav, 2018
  • EStAL 1/2015: How to Safeguard Procedural Rights and Apply the Market Economy Investor Principle (MEIP) in a Tender Process, European State Aid Law Quarterly
  • Statnetts brukerråd, medlem 2010-2012

Utdanning

Universitetet i Bergen, Cand. Jur. 1996