Camilla Skogstad Bull

Kontaktinformasjon

Phone Icon 90 54 10 58

Phone Icon camilla@linadvokater.no

Camilla Skogstad Bull

Advokat Camilla Bull arbeider i hovedsak med arbeidsrett. Hun har også solid erfaring med familie- og arverettslige problemstillinger.

Camilla har også vært dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete som er Norges tredje største domstol. Denne spesialdomstolen behandler, i tillegg til felleseieskifte og dødsboskifte, midlertidig forføyning og arrest. Hun har derfor også særlig kompetanse om disse prosessformene.

Camilla har videre en betydelig prosedyreerfaring og prosederer jevnlig saker for domstolene.

I tillegg er Camilla autorisert mekler gjennom advokatforeningen. Hun tilbyr mekling som alternativ tvisteløsning i saker som tilhører hennes kjerneområder.

Praksis/erfaring

  • Advokat/Partner i Lin Advokater AS fra januar 2020
  • Dommerfullmektig i Oslo Byfogdembete fra august 2018 – januar 2020
  • Advokat i Homble Olsby advokatfirma AS fra november 2016 – august 2018
  • Advokafullmektig og Advokat i HELP Forsikring AS fra januar 2011 – november 2016

Utdanning

  • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og Bergen , 2010
  • Autorisert advokatmekler gjennom advokatforeningen, 2019